dreamertom
d r e a m e r t o m
dreamertom
+
+
+
+
+
+
+
dreamertom
+
".الجيات أحسن من الرايحات
What is coming is better than what is gone."
Arabic Proverb (via lushwisdom)
+
+
+
+
+
+
virgilabloh:

#OffWhite at #Restir Tokyo, Japan @maikorestir
+
xx